Salmene 94:12

Salmene 94:12 NB

Salig er den mannen som du tukter, Herre, den du gir lærdom av din lov
NB: Norsk Bibel 88/07
Del