Salmene 94:11

Salmene 94:11 NB

Herren kjenner menneskenes tanker, han vet at de bare er tomhet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del