Salmene 93:5

Salmene 93:5 NB

Dine vitnesbyrd er fullt stadfestet. For ditt hus sømmer seg hellighet, Herre, til dagenes ende.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del