Salmene 93:1

Salmene 93:1 NB

Herren regjerer, han har kledd seg i høyhet. Herren har kledd seg og ombundet seg med styrke. Ja, jorden står fast og rokkes ikke.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del