Salmene 90:4

Salmene 90:4 NB

For tusen år er i dine øyne som dagen i går når den farer forbi, som en vakt om natten.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del