Salmene 90:3

Salmene 90:3 NB

Du lar mennesket vende tilbake til støv og sier: Vend tilbake, menneskebarn!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del