Salmene 90:2

Salmene 90:2 NB

Før fjellene ble født og du skapte jorden og jorderike - ja, fra evighet til evighet er du, Gud.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del