Salmene 90:17

Salmene 90:17 NB

Må Herrens, vår Guds velbehag være over oss! Må du fremme våre henders gjerning for oss, ja, fremme våre henders gjerning!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del