Salmene 90:14

Salmene 90:14 NB

Mett oss med din miskunn når morgenen kommer, så vil vi juble og være glade alle våre dager!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del