Salmene 90:12

Salmene 90:12 NB

Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Salmene 90:12

Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 90:12