Salmene 90:10

Salmene 90:10 NB

Vårt livs dager er sytti år, og når styrken er stor, åtti år. Dets stolthet er strev og tomhet. Hurtig farer de, vi flyr av sted.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del