Salmene 90:1

Salmene 90:1 NB

En bønn av Moses, Guds mann. Herre! Du har vært en bolig for oss fra slekt til slekt.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del