Salmene 9:2

Salmene 9:2 NB

Jeg vil prise Herren av hele mitt hjerte. Jeg vil forkynne alle dine undergjerninger.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 9:2