Salmene 9:16

Salmene 9:16 NB

Hedningene sank i den graven de gravde. Deres fot er fanget i garnet de skjulte.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del