Salmene 9:13

Salmene 9:13 NB

For han som hevner blodsutgytelse, husker de hjelpeløse, han glemmer ikke deres skrik.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del