Salmene 9:12

Salmene 9:12 NB

Lovsyng Herren, som bor på Sion, kunngjør blant folkene hans store gjerninger!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del