Salmene 9:11

Salmene 9:11 NB

De som kjenner ditt navn, stoler på deg, for du har ikke forlatt dem som søker deg, Herre.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del