Salmene 9:10

Salmene 9:10 NB

Herren er en borg for den undertrykte, en borg i nødens tider.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 9:10