Salmene 88:6

Salmene 88:6 NB

frigitt som en av de døde, lik de falne som ligger i graven. Du minnes dem ikke lenger, for de er skilt fra din hånd.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del