Salmene 88:19

Salmene 88:19 NB

Venn og neste har du tatt fra meg, det er bare mørket som kjenner meg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del