Salmene 88:15

Salmene 88:15 NB

Hvorfor, Herre, har du forkastet min sjel? Hvorfor skjuler du ditt ansikt for meg?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del