Salmene 88:13

Salmene 88:13 NB

Skal dine under bli kjent i mørket, din rettferdighet i glemselens land?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del