Salmene 88:12

Salmene 88:12 NB

Fortelles det i graven om din miskunnhet, i avgrunnen om din trofasthet?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del