Salmene 88:10

Salmene 88:10 NB

Mitt øye er sorgfullt av prøvelser, jeg har påkalt deg, Herre, hver dag. Jeg har rakt ut mine hender til deg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del