Salmene 87:7

Salmene 87:7 NB

Og de som synger og spiller på fløyte, skal si: Alle mine kilder er i deg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del