Salmene 87:5

Salmene 87:5 NB

Og om Sion skal det bli sagt: Hver og en er født der. Og han, Den Høyeste, gjør det fast.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del