Salmene 87:4

Salmene 87:4 NB

Jeg nevner Rahab og Babel blant dem som kjenner meg. Se, Filisterland og Tyrus sammen med Etiopia: Denne er født der.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del