Salmene 87:1

Salmene 87:1 NB

Av Korahs barn. En salme. En sang. Den byen han har grunnfestet, står på de hellige fjell.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del