Salmene 85:9

Salmene 85:9 NB

Jeg vil høre hva Gud Herren taler: Han forkynner fred for sitt folk og for sine fromme - bare de ikke vender tilbake til dårskap.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del