Salmene 85:3

Salmene 85:3 NB

Ditt folks misgjerning tok du bort, du skjulte all deres synd. Sela.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del