Salmene 84:8

Salmene 84:8 NB

De går fram fra kraft til kraft, de trer fram for Gud på Sion.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 84:8