Salmene 82:6

Salmene 82:6 NB

Jeg har sagt: Dere er guder, dere er alle Den Høyestes sønner.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del