Salmene 82:4

Salmene 82:4 NB

Redd den ringe og fattige, frels ham fra de ugudeliges hånd!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del