Salmene 79:9

Salmene 79:9 NB

Hjelp oss, vår frelses Gud, til ditt navns ære! Fri oss og tilgi våre synder for ditt navns skyld.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del