Salmene 79:8

Salmene 79:8 NB

Tilregn oss ikke våre forfedres misgjerninger! La din miskunn snart komme oss i møte, for vi er langt nede!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del