Salmene 79:6

Salmene 79:6 NB

Øs din vrede ut over hedningene som ikke kjenner deg, og over de rikene som ikke påkaller ditt navn!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del