Salmene 79:2

Salmene 79:2 NB

Likene av dine tjenere har de gitt til føde for himmelens fugler. Kjøttet av dine hellige har de gitt til villdyrene på jorden.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del