Salmene 79:13

Salmene 79:13 NB

Og vi, ditt folk og den hjord du før, vi vil love deg til evig tid. Fra slekt til slekt vil vi forkynne din pris.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del