Salmene 79:11

Salmene 79:11 NB

La den fangnes sukk komme for ditt åsyn! La dødens barn bli i live, etter din arms styrke.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del