Salmene 77

77
Den dag jeg er i nød, søker jeg Herren
1Til sangmesteren. For Jedutun*. Av Asaf. En salme. #*en av levittene som ledet sang og musikk,#se 39:1. 62:1. 2Min røst løfter seg til Gud, og jeg vil rope. Min røst løfter seg til Gud, og han vil vende øret til meg. 3Den dag jeg er i nød, søker jeg Herren. Min hånd er utrakt om natten og blir ikke trett, min sjel vil ikke la seg trøste. #50:15. 86:7. Job 11:13. Jes 26:16. 4Jeg kommer Gud i hu og sukker. Jeg grubler, min ånd mister sin kraft. Sela. 5Du holder mine øyne åpne i nattevaktene. Jeg er urolig og taler ikke. 6Jeg tenker på gamle dager, på år langt tilbake. #143:5. 5Mos 32:7. Jes 51:9. 7Jeg minnes min sang om natten. Jeg grubler i mitt hjerte, min ånd ransaker. 8Vil Herren forkaste i all evighet? Vil han aldri mer vise sin nåde? #44:10. 79:5. 85:6. 108:12. 9Er det for all tid slutt med hans miskunnhet? Er hans ord blitt til intet for slekt etter slekt? #89:50. 98:3. Klag 3:22. 10Har Gud glemt å være nådig? Har han i vrede lukket til for sin barmhjertighet? Sela. 11Da sa jeg: Det er min plage - men jeg vil minnes år fra Den Høyestes høyre hånd. #39:10. 73:16. Jer 10:19.
12Ja, jeg minnes Herrens gjerninger, jeg minnes de undrene du gjorde før. 13Jeg vil tenke på alt ditt verk, og på dine store gjerninger vil jeg grunne. 14Gud! Din vei er i hellighet. Hvem er en gud så stor som Gud? #71:19. 86:8. 89:9. 2Mos 15:11. 15Du er den Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene. #72:18. 106:8. 2Mos 15:14. 16Du har forløst ditt folk med velde, Jakobs og Josefs barn. Sela. #2Mos 6:6. 5Mos 9:29. 17Vannene så deg, Gud, vannene så deg og bevet, ja, avgrunnene skalv. #114:3,5. 2Mos 14:21 ff. Hab 3:8,10. 18Skyene øste ut vann, himlene lot sin røst høre. Ja, dine piler fløy til alle kanter. 19Din tordens røst lød i stormvirvelen, lyn lyste opp jordens krets. Jorden bevet og skalv. 20Gjennom havet gikk din vei, dine stier gjennom store vann, og dine fotspor ble ikke kjent. #2Mos 14:22,28. Jes 51:10. Hab 3:15. 21Du førte ditt folk som en hjord ved Moses’ og Arons hånd. #78:52. 80:1. Jes 63:11 ff. Mika 6:4.

Markert nå:

Salmene 77: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring