Salmene 76:8

Salmene 76:8 NB

Alle må frykte deg! Hvem kan bli stående for ditt åsyn når du blir vred?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del