Salmene 76:3

Salmene 76:3 NB

Hans hytte er reist i Salem, hans bolig er på Sion.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del