Salmene 76:11

Salmene 76:11 NB

For menneskers vrede blir til pris for deg. Du binder om deg med en større vrede.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del