Salmene 66:9

Salmene 66:9 NB

Han er den som holdt vår sjel i live og ikke lot vår fot vakle.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del