Salmene 66:4

Salmene 66:4 NB

All jorden skal tilbe deg og lovsynge deg. De skal lovsynge ditt navn. Sela.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del