Salmene 66:3

Salmene 66:3 NB

Si til Gud: Hvor forferdelige er dine gjerninger! På grunn av din store makt skal dine fiender hykle for deg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del