Salmene 66:20

Salmene 66:20 NB

Lovet være Gud, som ikke avviste min bønn og ikke tok sin miskunnhet fra meg!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del