Salmene 66:2

Salmene 66:2 NB

Syng ut hans navns ære! Gi ham ære og lovprisning!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del