Salmene 66:18

Salmene 66:18 NB

Dersom jeg hadde urett for øye i mitt hjerte, så ville Herren ikke høre.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del