Salmene 66:10

Salmene 66:10 NB

For du prøvde oss, Gud. Du renset oss, likesom de renser sølv.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del